www.israflight.com - תקנון החברה

הצעת נישואין באויר  |  טייס ליום אחד  |  טיסה רומנטית  |  הכנה קדם צבאית לקורס טייס בחיל האויר  |  חבילות פינוק  |  חנות הטייסים  |  טיסות מנהלים וטיסות פרטיות  |  


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


שלום אורחים יקרים! אנו נשמח לדעת איזו קטגורית טיסה מעניינת אתכם באתר שלנו, ותודה מראש על שיתוף הפעולה.
[תוצאות]

FacebookTwitter

 

1.      כללי
אתר ישראפלייט (להלן: "האתר") או (להלן:"החברה"), הינו אתר  אינטרנט המנהל  חנות  וירטואלית לציבור הגולשים ברשת   האינטרנט בישראל.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
אנא קרא את התקנון בקפידה שכן הוראות תקנון זה יחולו על כלפעולה שתעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ישראפלייט.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם רכישת
מוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות הזמנת מוצרים.
גלישה באתרו/או רכישת מוצר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן  "לקוח") מצהיר ומתחייב כי  הינו מודע לתקנון האתר  מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל  טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי   האתר ו/או מפעיליו ו/או  מי מטעמם  . רכישה באתר משמעותה רכישת מוצרים באמצעות מסחר אלקטרוני.
2.      מי יכול להשתתף ברכישת מוצרים מהאתר?
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה בכפוף למילוי התנאים המצטבריםהמפורטים להלן:
(א)       המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(ב)       המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 
(ג)        המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(ד)        המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
3. פרטי המשתמש
 
בעת  ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת  את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם  פרטי, שם משפחה,שם  חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי  תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד  מגישי פרטים  כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות   תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם  לאתר   . פרטי כרטיס האשראי של הלקוחות יישמרו במאגר החברה     
 
החברהנוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון,החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשהבו שימוש לא מורשה  
 
בכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטיםהנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.


חשוב להבהיר,הרשמה למועדון הלקוחות מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלהחברה.     
 
   4אספקת המוצרים והתשלום
 
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי,
החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. המחירים באתר הינם כוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרת במפורש.
דמי המשלוח מפורטים בנפרד.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
לא
פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית.    
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא ביקש כיייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני שלהחברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיההחברה זכאית לבטל את ההזמנה.  
 
ישראפלייט תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הזמנת המוצר. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בתקנון.
5.  מדיניות משלוחים ועלויות משלוח
(א)       משלוח בארץ:    
1.      דואר רגיל - עלות המשלוח מצויין באתר. המחירים באתר כוללים את מע"מ אלא אם כן מצוין אחרת בדף המוצר. זמן הגעה: בדר"כ כ – 7 ימי עסקים והחבילה מגיעה לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים
(א) הזמנים מתייחסים למין הרגע שהחבילה יוצאת מהחברה.
(ב)       עבור משלוח ההזמנה לחו"ל יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות
 
 
(ג) במידה והמשלוח אבדבדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), תוציאישראפלייט, משלוח נוסף בדואר רשוםמהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).                
   
(ה)      סוג המשלוח בו משתמשת ישראפלייט  הוא משלוח רגיל בדואר ישראל. ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לאישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמתשביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת,תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזגאוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.במקרים אלה רשאיםהוצאת גוזלי ו/או הספקלהודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
אם ברצונך במשלוח מסוג אחר יש להודיע על כך טלפונית לחברה והתשלום יעשה בהתאם למה שהוסכם בטלפון.
אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת
המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות עדהבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עדלבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חייהמשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצאפתרון חליפי המקובל עלשני הצדדים.
יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצויינו לעיל, יהיו
ישראפלייטו/או הספקים הפוסקים הבלעדיים באזוריםהמוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. החברה תהא רשאיתלהעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ו) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותוהחברהתבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצרבאמצעות האתר, ויחייבאת הרוכש.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א'עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
מובהר בזאת כי הוצאת גוזלי
עושה כלמאמץ כדי להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכלאחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים.
(ז) ישראפלייט ראשית לגבות דמי משלוח על כלהמשלוח שחזר בהתראת "לא נידרש" ו/או התחיל בהליכי כשם המוצר הוחזר, לרבות גביית דמיביטול על סך5%או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
(ח) רוכש מוצר יהיהרשאי לאסוף את המוצר מהחנות אםהוא מעוניין בכך.
דע:       בכל מקרה של בקשהלביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר אתהנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מיןוסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.      


(ט) אינך רשאי להחזיר או להחליףמוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התבררשהם פגומים. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המסשקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל פנייתך, תוכל לקבל את המוצרבשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. 
 
   6אחריות
המוצרים המוצעים למכירה, מוצעים על ידי הספקים השונים הרשומים בדפי המכירהולאבהכרח  ידיישראפלייט. האחריותהבלעדיתלאספקתם,מתןאחריות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי.
 
   7שונות
ישראפלייט לא תישאבמישרין או  בעקיפין באחריות  כלשהי לכל מקרה שבו רכישה שללקוח לא תתקבל במערכת  ו/או  לכל בעיה טכנית ו/או אחרתהמונעת מהלקוח לרכוש מוצרים.  
ישראפלייט לא תישא באחריות לפעילות בלתיחוקית על  ידי לקוחות,  או כל גורם אחר שאינו  בשליטת המלאה . 
ישראפלייט,  שומרתלעצמה את הזכות לסגור את האתר  ולבטל את המכירה על פי שיקולדעתה, בין היתר באם   יתברר לה שמתבצעת באתר  פעילות בלתי חוקית .

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמיםו/או  אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו  ו/או ימנעואת קיום  מכירת המוצרים באופן מלא או  באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/אואת אספקת המוצרים  שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעותקלות  במחשוב ו/או מערכות  הטלפון ו/או כל גורם תקשורתאחר  בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה  ו/או  שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקףמיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו  בגדר כח עליון (לרבות באגיםכגון "באג 2000" שיחשבו לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע  תהליך רכישתהמוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם  יחולו שינויים בשעוריהמס  ו/או היטלים החלים על  המוצרים בין מועד פרסום המוצרלרכישה לבין מועד  האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר,רשאיתהוצאת גוזלי להודיעעל ביטול  הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחולטעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או  במחירו, בתנאי התשלום, בתמונתהמוצר או בכל חומר   הדפסה אחר, או בקבלת  הנתונים ממבצע פעולהבאתר  רשאיתישראפלייט,  אך לאחייבת, לבטל את הרכישה  הספציפית.
ישראפלייט שומרת עלזכותה לשנות את  תקנון ואת כללי   ההשתתפות הללו  מעת לעת. 
8.         שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכנישל המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לשרות הלקוחות שלהאתר.
נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישהובכלשאלה שהיא.
9.         ביטולעסקה/מכירה
(א)       מבצע פעולת הרכישהרשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,
תשמ"א – 1981 (להלן: "חוקהגנת הצרכן")
(ב)       ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקסו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשרות הלקוחות של אתרהחברה.
(ג)        אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותהשלהחברהלתבוע את נזקיה, בשלכך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ד)        האמור בסעיף זה לא יחול על הטוביןוהשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ה)       האמור בסעיף זה אינו בא להטיל עלהחברהאחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ו)         החברהתהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(1)       במקרה ונפלה בהצעהטעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
(2)       אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיהטכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופןתקין.
(3)       במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה אוטרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופןתקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינובעת ההרשמה למכירה.
)        אם לאחר סיום מכירההתגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי,רשאית החברהלבטל אתהמכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמורהחברהו/או מי מטעם לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרםלמשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישיבמחיר גבוה יותר.
10. תנאים נוספים
(א)      נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייבהדבר את מפעילי החנויות ו/או אתהחברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר,חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ב)       החברהו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרםלמשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעותהאתר שלא על פי תקנוןזה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבהשהיא, שאזהחברהשומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך,החברהלא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול עלמבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
 (ג)       פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כלפעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקימדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית לכלעניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
(ד)        אין בהצגת המוצרים ו/או שירותיםהמוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"יהחברה.
 

 


 יצירת קשר : 1599-500-767 - דף יצירת קשר